Съобщение изх. №20076011/05.11.2020 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "СЛОБУЛ" ЕООД относно съставени АУАН №05-0001129 и АУАН №05-0001130 - всичките от дата 09.10.2020 г.