Съобщение изх. №20076221/05.11.2020 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Русе до "АЛФА ОПТИКС" ЕООД относно съставен АУАН №18-001534/01.10.2020 г.