Съобщение изх. №20076617/09.11.2020 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "ЕНЕРДЖИ СТРОЙ БИЛД" ЕООД относно съставени 6 (шест) бр. АУАН с поредни номера от №12-001686 до №12-001691 включително - всичките от дата 18.09.2020 г.