Съобщение изх. №20077700/17.11.2020 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "МЕДИСЪН ТУР" ЕООД относно съставен АУАН №22-007081/15.10.2020 г.