Съобщение изх. №20077816/17.11.2020 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Бургас до "ХРАНЕНЕ АХТОПОЛ 2020" ЕООД относно съставен АУАН №02-0002995/28.10.2020 г.