Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Петрол АД