Съобщение изх. №23005068/26.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "РОДО - 10" ЕООД

Съобщение изх. №23005068/26.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "РОДО - 10" ЕООД относно съставени АУАН №12-2200266 и №12-2200267 – всичките от дата 19.12.2022 г.
Файлови документи
Attachment Size
DITMontana-23005068.pdf 62.46 KB