Как мога да подам сигнал във връзка с административното обслужване при Вас?

Как мога да подам сигнал във връзка с административното обслужване при Вас?

Сигнал за нарушения по административното обслужване и/или по предоставянето на административни услуги можете:

 1. Да подадете писмено или устно на място в Центъра за административно обслужване в Централното управление на Агенцията или в нашите дирекции „Инспекция по труда“, намиращи се в областните градове.
 2. Да го пуснете в кутиите за мнения, предложения и сигнали в офисите ни в страната.
 3. Да ни изпратите по пощата с обратна разписка или чрез куриерска услуга.

Адресът на Централното управление на Агенцията е: обл. София-град, общ. Столична, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, п.к. 1000.

Адресите на дирекциите „Инспекция по труда“ са налични в секция „Контакти“ на интернет страницата ни: https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates).

Работното време на Центъра за административно обслужване на Агенцията и териториалните ни дирекции „Инспекция по труда“ е всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

 1. Да го подадете устно на телефона на Центъра за административно обслужване (070017670 – национален телефон) или на обявените телефони за контакт с нашите дирекции „Инспекция по труда“ в областните градове в страната.

Телефон 070017670 е автоматично настроен на 5-минутни разговори. При набиране от стационарен телефон разговорът се таксува като градски разговор. При набиране от мобилен телефон се таксува според индивидуалния план на гражданина с неговия мобилен оператор. Телефонът се обслужва от телекомуникационния оператор VIVACOM.

Телефоните на дирекциите „Инспекция по труда“ са налични в секция „Контакти“ на интернет страницата ни: https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates).

Телефонът на Центъра за административно обслужване и телефоните за контакт с дирекциите „Инспекция по труда“ се обслужват всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.

 1. Да ни го изпратите електронно, като:
 • използвате електронната „Форма за обратна връзка“ в рубриката „Контакти“ на интернет страницата ни (https://www.gli.government.bg/bg/form/contact);
 • ни го изпратите на електронната поща на Агенцията: info@gli.government.bg (delovodstvo@gli.government.bg);
 • ни го изпратите през Системата за сигурно електронно връчване (електронна препоръчана поща) на Министерство на електронното управление: (https://edelivery.egov.bg/).

Сигналът трябва да съдържа данни за:

 • Подателя на сигнала – пълни имена, адрес и телефон за контакт, електронна поща (за по-бърза обратна връзка), собственоръчен подпис на подателя.
 • Естеството на сигнала – срещу кого е сигналът (имена на служител и дирекция, в която работи), в какво се състои нарушението на принципите или стандартите на административното обслужване и др.

За резултата от проверката по сигнала ще бъдете уведомени, ако сигналът:

 • е подаден писмено и съдържа Вашите пълни имена и собственоръчен подпис;
 • е подаден по електронен път и е подписан с Ваш личен квалифициран електронен подпис;
 • е подаден през Ваш профил в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление.