Обвиняемият за подкуп служител на ИА ГИТ е отстранен от длъжност до края на дисциплинарното производство

Сигналът срещу инспектора по труда за евентуални неправомерни действия е подаден от Агенцията

 

В Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е образувано дисциплинарно производство срещу служителя на дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик, за когото Окръжна прокуратура Пазарджик, обяви на 11.09.2021 г., че е привлечен като обвиняем за получен подкуп. До приключване на дисциплинарното производство той е отстранен от длъжността. От своя страна Прокуратурата продължава разследването на случая с извършването на следствени действия.

Сигналът в Икономическа полиция за евентуални неправомерни действия на служителя е иницииран от ръководството на ИА „Главна инспекция по труда“, с което се затвърждава политиката на нулева толерантност към корупцията в Агенцията. Част от нея е създаденият специален отдел „Контрол на инспекционната дейност“, какъвто по закон Инспекцията по труда няма ангажимент да създава.

Всеки, който има данни за нерегламентирани практики на инспектори по труда, може да подаде сигнал в ИА ГИТ. Начините за подаване на сигнали са описани в специалната рубрика на сайта на Агенцията „Антикорупция“.