Българските сезонни работници във Франция все по-често заминават без посредници

Съвместните проверки на български и френски инспектори са първите в ЕС, организирани с подкрепата на Европейския орган по труда

Българските сезонни работници в селското стопанство във Франция все по-често се наемат директно от местни работодатели, което ограничава възможностите за контрол на Инспекцията по труда у нас. Използваните в редки случаи фирми посредници или предприятия, осигуряващи временна работа, са регистрирани във Франция. Причина да не се използват български дружества като посредници е и фактът, че голяма част от наетите работят за поредна година при един и същ работодател. Те, както и хората с образователен ценз, са добре запознати с правата си, за разлика от лицата без образование, които често не знаят каква е  продължителността на работния ден, какво заплащане следва да очакват. Това са част от изводите на българските инспектори по труда, които в периода 14 – 16 септември 2021 г. се включиха в съвместни проверки в региона Шампан (Champagne), Франция. Контролът беше насочен към производители на грозде и организиран в периода на активния гроздобер в областта.

Част от българските работници споделят, че имат заетост у нас и са взели отпуск, за да се включат в прибирането на реколтата във Франция за десет дни. На някои от наетите българи не е осигурено работно облекло и предпазни средства. При една от проверките са установени група работници, настанени при лоши условия на пребиваване. Хората обаче признават, че са склонни да правят компромиси предвид краткия срок на заетостта. За тях е по-важно да им бъде заплатено. Тези работници са се интересували най-вече колко трябва да получат на час или на килограм събрана продукция и са поискали телефон на инспекторите, в случай че имат сериозни проблеми.

Към момента минималното заплащане във Франция (вкл. и при работа в селското стопанство) е 10.20 евро/на час, при 35-часова работната седмица. Наетите български работници споделят, че тези часове се надвишават, но не желаят да го декларират. При договорираното заплащане на килограм дневната норма на работник е над 400 кг грозде на ден.

Френските инспектори по труда продължават проверките съгласно тяхната компетентност. Включването на българските инспектори има за цел установяване на евентуални нарушения на български граждани в съучастие с френски работодатели, при което разследванията продължат чрез комуникация между инспекциите на двете държави през Информационната система на вътрешния пазар (IMI).

Инспекциите по труда на България и Франция имат многогодишно добро сътрудничество, в рамките на което са извършвали съвместни и съгласувани проверки и в предходни периоди. Настоящите обаче са първите в Европейския съюз, организирани с подкрепата на  Европейския орган по труда (ЕОТ). Те се организират в рамките на плана за действие на ЕОТ за сезонните работници, част от който е и информационната кампания „Права през всички сезони“ #Rightsforseasons Кампанията е насочена към повишаване информираността на сезонните мобилни работници за техните права и задължения, както и на работодателите, които ги наемат. Инспекцията по труда е основен партньор на Агенцията по заетостта, която организира кампанията за България.

Очаква се съвместните/координирани проверки да станат постоянна практика, с цел да се гарантира, че правилата на ЕС относно мобилността на работната сила и координацията на социалната сигурност се прилагат по справедлив, прост и ефективен начин.