"Здравословните работни места намаляват натоварването"

ИА ГИТ се включва в инспекционната кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIK) "Здравословни работни места: Намалете натоварването" и информационната на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) "Здравословни работни места: Намалете товара" - 2020 - 2022 г.

Полезна информация и материали, свързани с провеждането на кампаниите на Комитета на старшите инспектори и на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, насочени към подобряване на условията на труд с акцент върху предприемането на мерки за минимизиране на рисковете, водещи до мускулно-скелетните смущения и свързаните с тях заболявания в резултат на работата. 

Популярният герой Напо, който преподава видео уроци по здраве и безопасност при работа,  показва какви са рисковете в работата от мускулно-скелетни смущения и как могат да бъдат минимизирани. https://healthy-workplaces.eu/bg/tools-and-publications/napo-films