Семинар: „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“

Събитието, в което участваха експерти от ИА "Главна инспекция по труда", е организирано от Националната служба за съвети в земеделието

С цел да подпомогне работодателите в селското стопанство в усилията им да прилагат в най-пълна степен трудовото законодателство, експерти на Инспекцията по труда се включиха в семинар на тема „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“, организиран от Националната служба за съвети в земеделието.

Запис на семинара е публикуван в YouTube канала на Службата на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=tWDpVi_v9rg&t=7s