115 години инспекторите по труда са в служба на хората

Със серия обществени инициативи Инспекцията по труда посреща годишнината си

 

Инспекторите по труда в цялата страна решиха да отбележат 115 години от създаването на своята институция със серия доброволчески инициативи. Старши юрисконсулт Владимир Вутов от Централно управление на Инспекцията по труда гостува на Фондация за социална промяна и включване https://www.fscibulgaria.org/, за да консултира младежи и девойки, израснали в социални услуги, за техните трудови права. Фондацията ги подкрепя в усилията им да се реализират в обществото след напускането на институциите. Те получиха информация какви документи да изискват от работодателя преди да бъдат допуснати до работните им места. Вутов обясни с примери от практиката от какви права се отказват, когато се съгласяват да получават част от парите си на ръка и защо трудно могат да бъдат защитени от институциите, когато не са договорили писмено условията, при които ще работят.

В разговора младежите и девойките задаваха въпроси, свързани с техния трудов опит. Интересуваха се могат ли да работят по 12 часа на ден? Допустимо ли е да имат само един ден седмична почивка? Трябва ли да им се заплаща с увеличение работата в празнични дни? Как могат да подадат сигнал в Инспекцията по труда? За какво да внимават, когато търсят работа в чужбина? Момиче, на което е връчена заповед за прекратено трудово правоотношение и което смяташе, че не си струва да се регистрира в дирекция „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта, защото е изпуснало сроковете, разбра защо има смисъл. След като научи, че и при по-късна регистрация е вероятно да има право на обезщетение за безработица, както и че тя е възможност да бъде насочена към нова заетост, девойката реши все пак да се възползва от правата си.

В края на срещата екипът на Фондацията получи уверение, че Инспекцията по труда е отворена и за бъдещи гостувания.

Всяка неправителствена организация може да се обърне към Агенцията винаги, когато екипът ѝ прецени, че хората, с които работи, имат нужда да бъдат консултирани за трудовите си права.

Консултация на ученици, на които им предстои излизане на пазара на труда, беше организирана от Дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) в Добрич. Служители на Дирекцията се включиха в час по практика на 11 клас на Професионалната гимназия по туризъм „П. К. Яворов“ в града. По време на беседата младите хора се запознаха с историята и контролните функции на една от най-старите институции в България – Главна инспекция по труда. Предоставена им беше информация за правата им като участници на пазара на труда, както и за основните изисквания и задълженията на работодателите по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите. Освен консултациите, служителите на Дирекцията засадиха дръвчета в града.

Служители на Инспекцията по труда в гр. Ловеч също консултираха ученици. Те гостуваха на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ – Тетевен, включени в дуална форма на обучение за професията техник лесовъд. Обучението се проведе на територията на Териториалното поделение на Държавното горско стопанство – Тетевен (ТП ДГС), което е работодател на учениците. На всички участници в срещата бяха предоставени информационни брошури с информация за техните основни трудови права и задължения. След приключване на лекцията учениците, служителите на Инспекцията по труда в гр. Ловеч и служители на ТП ДГС – Тетевен, извършиха засаждане на дръвчета в парка зад градския стадион, който през лятото на 2021 г. е бил поразен от ураганен вятър, унищожил по-голямата част от старите дървета.

Инспектори по труда от Дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив помагаха като доброволци на пострадалите от наводненията в село Богдан.

Служителите на Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград засадиха 10 броя дръвчета на входа на Зоопарка в грaда. Инициативата се осъществи със съдействието на Общинско предприятие „Озеленяване“ към Община Благоевград.  Дръвчетата бяха предоставени от Югозападното държавно предприятие - гр. Благоевград.

Служители от Дирекция „Инспекция по труда“ почистиха храм „Възкресение Христово“ при Алботинския скален манастир, намиращи се в землището на с. Градец, обл. Видин. Те също засадиха дръвчета.

От Дирекция „Инспекция по труда“ Кюстендил садиха дръвчета  в центъра на града, като поеха ангажимента периодично да ги поддържат.

В парка на град Силистра вече има нови дръвчета, засадени от служителите от областната Дирекция „Инспекция по труда“.

Цяла гора от 115 широколистни фиданки в землището на с. Овчарово се появи благодарение на инспекторите по труда от Дирекцията в град Шумен

Служителите на Дирекция „Инспекция по труда“ Варна се включиха в инициативата „Аз вярвам и помагам“. Всички служители на ДИТ Варна се включиха в засаждането на 24 дръвчета в участък, определен от Държавното горско стопанство в гр. Варна.

Две социални услуги в Бургас ще се сдобият с борчета, засадени от служителите на дирекцията „Инспекция по труда“, за да ги украсяват за Коледа.

Инициативите продължават.