Съобщение изх. №24031077/18.04.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПРОЕКТСТРОЙ БИЛДИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №24031077/18.04.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПРОЕКТСТРОЙ БИЛДИНГ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2409200/25.03.2024 г.
Файлови документи
Attachment Size
ДИТВарна-24031077.pdf 1.14 MB