Трудова злополука с отхвърлен от струя газ под високо налягане