ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

„ПЕТРОВИ ЗАВАРЪЧЕН СВЯТ 2021“ ЕООД, ЕИК: 206391006, с Решение № 143 от 20.05.2024 г. на Окръжен съд Бургас, вписано в търговския регистър на 21.05.2024 г., е обявено в несъстоятелност
„ЕВРОТАФТ“ АД, ЕИК: 204210382, с Решение № 50 от 29.04.2024 г. на Окръжен съд Велико Търново, вписано в търговския регистър на 02.05.2024 г., е обявено в несъстоятелност
„БУЛСПРЕД“ ЕООД, ЕИК: 204121318, с Решение № 117 от 24.04.2024 г. на Окръжен съд Бургас, вписано в търговския регистър на 25.04.2024 г., е обявено в несъстоятелност
„З ЕС 12“ ЕООД, ЕИК: 206330067, с Решение № 25 от 12.03.2024 г. на Окръжен съд Русе, вписано в търговския регистър на 12.03.2024 г., е обявено в несъстоятелност.
„Джиелка 2014“ ЕООД, ЕИК 831545394, с Решение № 103 от 21.02.2024 г. на Окръжен съд Перник, вписано в Търговския регистър на 22.02.2024 г., е обявено в несъстоятелност.
„Бронз“ ЕООД, ЕИК: 131173414, с Решение № 114 от 19.01.2024 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 22.01.2024 г., е обявено в несъстоятелност.
„Си Джей Съпорт Сървисис“ ЕООД, ЕИК 206677413, с Решение № 1616 от 27.12.2023 г. на Софийски градски съд, вписано в Търговския регистър на 03.01.2024 г., е обявено в несъстоятелност.
„Топ Фасион“ ЕООД, ЕИК 101068973, с Решение № 161 от 15.12.2023 г. на Окръжен съд Благоевград, вписано в Търговския регистър на 15.12.2023 г., е обявено в несъстоятелност.
„Фармафина“ ЕООД, ЕИК  131204233, с Решение № 1409 от 20.11.2023 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 20.11.2023 г., е обявено в несъстоятелност
„АМ Секюрити“ ЕАД, ЕИК  175441629, с Решение № 120 от 14.11.2023 г. на Софийски окръжен съд, вписано в търговския регистър на 20.11.2023 г., е обявено в несъстоятелност
„Идеал Експерт“ ЕООД, ЕИК 205653249, с Решение № 1378 от 14.11.2023 г. на Софийски градски съд, вписано в Търговския регистър на 14.11.2023 г., е обявено в несъстоятелност
„Розенфелд и Ко“ АД, ЕИК 202869206  с Решение № 300 от 05.09.2023 г. на Окръжен съд Стара Загора, вписано в търговския регистър на 05.09.2023 г., е открито производство по несъстоятелност.
„Стабил 333“ ЕООД, ЕИК: 200863838, с Решение № 978 от 01.08.2023 г. на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 01.08.2023 г., е обявено в несъстоятелност.
„И ВИ УАЙ МЕДИА“ ЕООД, ЕИК: 206238804, с Решение № 977 на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър на 01.08.2023 г., е обявено в несъстоятелност.
„Поларис Медия“ ЕООД, ЕИК: 205186361, с Решение № 193 от 14.06.2023 г. на Окръжен съд Стара Загора, вписано в търговския регистър на 14.06.2023 г., е открито производство по несъстоятелност.
„Ти Фузион България“ ЕООД, ЕИК: 131362728, с Решение № 24 от 17.05.2023 г. на Окръжен съд Габрово, вписано в търговския регистър на 17.05.2023 г., е открито производство по несъстоятелност.
Кооперация „ТПК на инвалидите Антон Попов“, ЕИК: 000000889, с Решение № 34 от 03.04.2023 г. на Окръжен съд Благоевград, вписано в търговския регистър на 04.04.2022 г., е обявена в несъстоятелност.
„ПРОММОНТ“ ЕООД, ЕИК: 117613998, с Решение № 71 от 01.06.2023 г. на Окръжен съд Русе, вписано в търговския регистър на 02.06.2023 г., е открито производство по несъстоятелност.