Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
54
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Почистването се извършва след извън установеното работно време за служителите (от 9:00 часа до 17:30 часа). Услугата ще се извършва в помещенията намиращи се в административни сгради на територията на всички областни центрове в Република България, както и в град София, като мястото на изпълнение е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда“. Общата квадратура, на която са разположени помещенията и ще бъде обект на почистване е 9191 кв. м.

Договора е прекратен, считано от 01.11.2018 г. във връзка със сключен договор въз основа на процедура чрез вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение на ЦОП № СПОР-28/21.12.2017 г.