Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V