Обява за подбор за свободно работно място за длъжността "помощник инспектор" в Главна дирекция "Инспектиране на труда"(Д09)