Списък на допуснатите и недопуснатите до интерю кандидати за длъжността "помощник инспектор" в Главна дирекция "Инспектиране на труда" (Д09)