Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за ИА ГИТ

Номер в профила на купувача
96
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „Контракс“ АД, Кооперация „Панда“, „Перун-ККБ“ ЕООД и „Престиж Бизнес 93“ ООД с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“ и Допълнително споразумение № 1 от 15.02.2021 г. към него.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 2464 в СЕВОП.

Линк на процедурата в Профила на Купувача на ЦОП.

Линк към обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС.

Обхвата на обществената поръчка включва доставка и монтаж на офис бюра, маси, шкафове, библиотеки, етажерки, контейнери, столове, стелажи и други.

Подробен списък и описание с основните параметри на артикулите, е представен в Техническата спецификация и образеца на Ценово предложение в СЕВОП.
Участниците следва да предлагат артикулите, включени в мини-процедурата, минимум в следните цветове:

  • за всички видове столове дамаска (текстил, екокожа) – цвят черен;
  • за всички видове мебели, изработени от ПДЧ – цвят череша, бук и дъб;
  • за всички видове мебели, изработени изцяло от метал – цвят сив и черен.