Регистрация на превозвачи в публичния интерфейс към Информационната система за вътрешния пазар (IMI)

Полезна информация за регистрация на превозвачи в публичния интерфейс към Информационната система за вътрешния пазар (IMI) е публикувана в администрирания от ИА „Главна инспекция по труда“ Български единен национален уебсайт относно командироване на работници, в рубриката „Други“ на адрес https://postedworkers.gli.government.bg/bg/88/polezna-informatsiya-otnosno-registratsiyata-na-prevozvachite-v-portala-za-deklaratsii-za-komandirovane-kam-imi/