Разговорите с работниците при проверките на място впечатлиха гостите

 

Съвместни проверки на инспектори по труда на България и Норвегия с акцент върху спазването на разпоредбите, касаещи декларирането на труда, бяха извършени у нас по проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“. Проверени бяха  оранжерия, кравеферма, розопроизводители и строителни обекти, на два от които бяха установени да работят и чуждестранни работници.

Гостите от Норвегия бяха впечатлени от времето, което контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда отделят при проверките на място за разговори с работниците и събиране на информация за условията на труд директно от тях. Според норвежките инспектори по труда тази комуникация има голямо влияние върху по-качественото и ефективно извършване на проверките. Като добра практика те отчетоха и правомощието на българските инспектори да спират обекти, работни места и оборудване чрез поставяне на отличителни знаци като лента и стикер. Знаците според тях позволяват на работниците да видят, че има опасност и да не работят на съответното работно място или на опасната машина.

Големият брой проверки, които всеки български инспектор извършва годишно, също впечатли представителите на Норвежката инспекция по труда в контекста на въведените показатели за качество на инспекционната дейност, освен за количество. Така се гарантира, че броят не е за сметка на ефективността на инспектирането, смятат те.

Проектът „Сътрудничество за достойни условия на труд“ е финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 –2021 г. По него са разработени и материали за повишаване информираността на работодатели и работещи относно техните права и задължения при възникването и изпълнението на трудовите правоотношения в рамките на кампанията „Достоен труд – от теб зависи!“. Достъп до тях е осигурен в секцията „Дейност“, рубрика „Проекти“, подрубрика Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд“ https://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/508