Служителите на Главна инспекция по труда подкрепиха Фондация „Карин дом“

Организирана бе и благотворителна кампания за подпомагане на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия

 

 

С 5 235 лв. служителите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ подкрепиха дейността на Фондация „Карин дом“ във Варна https://karindom.org/ Дарителската кампания беше част от серията обществени инициативи, които работещите в институцията организираха по повод 115 години от създаването ѝ. Фондацията ще използва дарението за покриване на неотложни нужди за доизграждането на климатичната инсталация в новия терапевтичен център за работа с деца със специални потребности и за монтирането на щори в някои терапевтичните зали. 

Центърът „Карин дом“ е единственият в България, проектиран и построен от гражданска организация и изцяло съобразен с нуждите и терапията на децата. За построяването му са се включили организации, дарители и партньори от цялата страна, благодарение на които строителството вече е приключено. В момента комплексът работи с пълен капацитет и приема деца от цялата страна, като развива нови услуги и подкрепя повече семейства. Чрез дарението служителите на Главна инспекция по труда ще подпомогнат създаването на една още по-уютна среда за посетителите на центъра и на неговите служители.

Трагедията, предизвикана от голямото земетресение в Турция и Сирия от началото на февруари също обедини инспекторите по труда в цялата страна. Те изразиха своята съпричастност към пострадалите, като се включиха в благотворителните акции за подпомагането им.

Служители на Дирекция „Инспекция по труда“ Сливен направиха дарение към областната организация на Българския червен кръст в града, като закупиха 20 кашона с мокри кърпи, 22 фенерчета и 100 батерии.

Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас дари средства по сметката на Българския червен кръст и предостави 5 бр. спални чували на областната организация на БЧК в морския град.

Дирекция „Инспекция по труда“ Габрово предостави 10 бр. олекотени завивки за пострадалите от земетресението.

В сградата на Централната администрация на Главна инспекция по труда и във всички дирекции „Инспекция по труда“ в страната беше организирана кампания за набиране на парични дарения. Събраната от нея сума е в размер на 9 097 лв. Много от служителите в страната се включиха в кампанията, допълнително, чрез изпращане на съобщения, към номера, обявен от Българския червен кръст за подпомагане на пострадалите.

Така за пореден път служителите на Главна инспекция по труда показаха, че паралелно с изпълнението на каузата за гарантиране и защита на трудовите права са съпричастни и ангажирани в подкрепа на пострадалите хора.