За 13-и път са отличени най-добрите работодатели, осигуряващи здраве и безопасност на работните места

„Работодателите, които инвестират в бъдещето на предприятията си, възвръщат вложенията си многократно, защото така разчитат на по-здрави и по-работоспособни и работници и служители“, отбеляза заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на специална церемония за връчването на 13-ите национални награди по безопасност и здраве при работа. Конкурсът се организира от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ със съдействието на Главна инспекция по труда.

Церемонията, която се проведе на 23.02.2023 г. в конгресен център „Тракия“ в София, уважиха още началникът на Политическия кабинет на вицепремиера  и дългогодишен изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Румяна Михайлова, заместник-министърът на труда и социалната политика Емил Мингов, настоящият изпълнителен директор на Инспекцията по труда Екатерина Асенова и представители на институции, работодателски и синдикални организации. Официалните гости се включиха в награждаването.

Целта на наградите е да бъдат отличени малки, средни и големи предприятия за усилията и  инвестициите, които влагат в подобряване на работната среда и опазването живота и здравето на работещите, както и да бъдат популяризирани добрите примери за осигуряване на здравословни и безопасни работни места. Големите предприятия се разделени в три категории според дейността им.

В предвидените две специални категории наградите бяха връчени от Екатерина Асенова. С първа награда като най-иновативен специалист по безопасност и здраве при работа беше отличена д-р Дарина Кръстева - ръководител Служба по трудова медицина, съвместно с инж. Петя Георгиева - ръководител отдел БЗР към КЦМ АД, гр. Пловдив, за разработената от тях иновация за откриване на неизмито олово по кожата на ръцете, наречена „Оловен тест“. Втората награда в категорията получи г-н Митко Киров – специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ към фирма „ДЕ“ ООД, гр. Варна, разработил нов вид панел, който се използва при ремонт на компрометиран покрив с цел да се предотврати опасността покривът и таванът да се демонтират, когато се стъпва отгоре.

В категорията „Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд“ беше отличено „Бургасбус“ ЕООД -  гр. Бургас, което в периода 2021 - 2022 г. реализира четири договора за доставка на 56 електробуса с включено изграждане на кабелни трасета за зарядни станции и присъединяване към електропреносима мрежа.

В поздравите към наградените и участниците в събитието се открояваше посланието, че инвестициите в здравословни и безопасни работни места са инвестиции в човешкия живот.

 

Отличени:

МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (С ДО 50 ЗАЕТИ ЛИЦА)

Първо място

„Обонато Билд“ ЕООД, гр. София

Второ място

„Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище

Трето място

„Елкомо“ ООД, гр. Асеновград 

 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (от 50 до 250 заети лица)

Първо място

„Асса Аблой Опънинг Солюшънс България“ ЕООД, гр. Варна

Второ място

„Завод за телефонна апаратура“ АД, гр. Банско

Трето място

„Енерго-про България“ ЕАД, гр. София

         

ГОЛЕМИ (с над 250 заети лица)

ГРУПА 1 („Строителство“; „Производство на основни метали”; „Добив на въглища, на метални руди и на неметални материали и суровини”; „Производство на химични продукти”; „Сухопътен транспорт”; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”; „Растениевъдство и животновъдство”; „Горско стопанство”; „Въздушен транспорт”; „Воден транспорт”; „Производство на изделия от други неметални минерални суровини”

Първо място

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

Второ място

„Ей и Ес Марица Изток 1 Сървисиз“ ЕООД, гр. Гълъбово

Трето място

„Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас

 „Джи Пи Груп“ АД, гр. София

ГРУПА 2 („Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта”; „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на метални изделия”; „Събиране, пречистване и доставяне на води”; „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води”; „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали”; „Производство на мебели”; „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал”; „Производство на лекарствени вещества и продукти”; „Обработка на кожи, производство на обувки и др. изделия от обработени кожи без косъм”; „Производство на хранителни продукти”; „Производство на напитки”; „Производство на изделия от каучук и пластмаси”; „Производство на облекло”; „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт”)

Първо място

„Карлсберг България“ АД, гр. Благоевград

„Адм Разград“ ЕАД, гр. Разград

Второ място

„Фесто Производство“ ЕООД, гр.София

Трето място

„Вюрт Електроник Ибе БГ“ ЕООД, с. Белозем

ГРУПА 3 („Хотелиерство и ресторантьорство”; „Медико-социални грижи с настаняване”; „Хуманно здравеопазване”; „Образование”; „Държавно управление”; „Далекосъобщения”; „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване”)

Първо място

СУ Любен Каравелов“, гр. Пловдив

Второ място

УМБАЛ Каспела ЕООД, гр. Пловдив

Трето място

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ), гр. София

СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ:

Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд

„Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас

Най-иновативен специалист по безопасност и здраве при работа

Първо място се присъжда на:

Д-р Дарина Кръстева - Ръководител Служба по трудова медицина съвместно с инж. Петя Георгиева - Ръководител отдел БЗР към КЦМ АД, гр.Пловдив.

Иновацията представлява инсталация от 5 последователни стъпки за откриване на неизмито олово по кожата на ръцете, наречена ОЛОВЕН ТЕСТ. Откриването става чрез третиране на ръцете с оцетен разтвор, и веднага след това с разтвор на натриев родизонат. Теста е част от комплекса от мерки за лична хигиена в условия на оловен риск при работа. Включен е в системата на обучение и контрол и има наличен критерий за отчитане на ефект – проследяване на олово в кръвта.

Второто място се присъжда на:

г-н Митко Киров – Специалист ЗБУТ към фирма „ДЕ“ ООД, гр.Варна

Едно от предизвикателствата в сектор „Строителство“ е ремонтът на компрометиран покрив в цех с непрекъснат производствен процес.

Поради опасността покривът и таванът да се демонтират стъпвайки отгоре. При изграждането на покрива е монтиран нов вид панел по специална поръчка на инвеститора. Панелът се състои от - горно PDF покритие, каменна вата 10 cm с плътност 120 kg/m3, долно покритие от неръждаема ламарина, която осигуряваща по-дълъг експлоатационен живот на панела.