Съобщение изх. №23075975/17.08.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "БАМБИНА 2010" ЕООД

Съобщение изх. №23075975/17.08.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "БАМБИНА 2010" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2314116/28.04.2023 г.
Файлови документи
Attachment Size
DITDobrich-23075975.pdf 57.96 KB