Съобщение изх. №23076477/21.08.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "КАТЕЛИЕВИ НД" ЕООД

Съобщение изх. №23076477/21.08.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "КАТЕЛИЕВИ НД" ЕООД относно издаден Протокол №ПР27276/11.08.2023 г.
Файлови документи
Attachment Size
DITVarna-23076477.pdf 52.16 KB