Инспекторите по труда посетиха учебни заведения в страната за повишаване информираността на младежите за техните трудови права

По повод 116 години от създаването на Главна инспекция по труда бе организирана кампания за повишаване осведомеността за трудовите права сред младежите, започващи първа работа.

Инспекторите по труда посетиха 32 училища и се срещнаха с ученици между 16 и 18 години. Проведоха се и информационни срещи със студентите от Техническия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, както и със студенти от 3-ти курс на Медицински колеж Варна при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Директорите на учебните заведения приветстваха кампанията и  споделиха, че това е полезна инициатива, която трябва да продължи и занапред, защото е важно младежите да бъдат запознати с техните трудови права.

Във файла по-долу споделяме снимки от проведените срещи.

Файлови документи
Attachment Size
Кампанията в снимки 3.45 MB