Съобщение изх. №24002364/12.01.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ЕКОСТИЛ" ЕООД

Съобщение изх. №24002364/12.01.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ЕКОСТИЛ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2345829/15.12.2023 г.
Файлови документи
Attachment Size
ДИТДобрич-24002364.pdf 68.47 KB