Съобщение изх. №24004519/23.01.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ДИМС-92" ЕООД

Съобщение изх. №24004519/23.01.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ДИМС-92" ЕООД относно издаден Протокол №пр2346729/28.12.2023 г.
Файлови документи
Attachment Size
ДИТВарна-24004519.pdf 409.1 KB