Съобщение изх. №24005271/25.01.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "АРЪН ТРЕЙД" ЕООД

Съобщение изх. №24005271/25.01.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "АРЪН ТРЕЙД" ЕООД относно издаден Протокол №ПР23037178/15.12.2023 г.
Файлови документи
Attachment Size
ДИТПазарджик-24005271.pdf 285.13 KB