Инспекторите по труда от град Видин проведоха среща с ученици от 12 клас от ПГТ „Михалаки Георгиев“

В началото на месец февруари 2024 г. служителите на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Видин проведоха среща с учениците от 12 клас на Професионалната гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ в областния град. Младежите бяха запознати с изискванията на трудовото законодателство при започване на работа.

Експертите от Инспекцията по труда споделиха своя опит от контролната дейност. Те обърнаха внимание, че когато работниците се съгласят да работят без трудов договор, много често те биват освобождавани от работа без да получат каквото и да е възнаграждение за отработеното време и имат затруднения да защитят правата си поради липса на доказателства за съществуването на трудовото правоотношение.

По време на урока на учениците им бе разяснено, че когато се съгласяват да работят без трудов договор или договорят по-кратко работно време от реалното и по-ниско възнаграждение от получаваното, губят трудови и осигурителни права. В тези случаи те или изобщо не трупат осигурителен стаж, (когато работят без трудов договор), или той е по-малко от фактически изработения. Това ограничава правото им на обезщетения за безработица, временна неработоспособност и майчинство. Осигуряването върху по-ниски възнаграждения, от друга страна, намалява размера на обезщетенията.

Фиктивните клаузи в трудовите договори ограничават и възможностите за защита на правата, тъй като контролните органи са възпрепятствани да съберат безспорни доказателства,  че работниците или служителите са полагали труд за даден период назад във времето или че са работили повече за по-голямо възнаграждение. Учениците научиха, че трябва да подават сигнали, докато са още на работните си места и може да бъде установено безспорно, че полагат труд без сключен трудов договор.

Важна информация за тях бе, че при постъпване на работа за пръв път могат да ползват платен годишен отпуск, след като придобият най-малко 4 месеца трудов стаж и няма значение при колко работодатели е придобит този стаж.

След края на урока учениците посетиха на място Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Видин.

Очаква се до края на учебната година, служителите на Инспекцията по труда в града да проведат още срещи с учениците от 11 и 12 клас. Предвижда се срещите да бъдат организирани и в други училища в Област Видин, за да се повиши информираността на младежите за техните трудови права.