Главната инспекция по труда сключи Споразумение за сътрудничество с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

        Днес, 15.02.2024 г., изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Екатерина Асенова подписа Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност с ректора на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р инж. Ивайло Копрев.

       „С изключителен респект се отнасям към Инспекцията по труда и дейността ѝ. Безопасността на труда е била винаги водеща цел за мен, на която днес уча и студентите.“ – каза проф. Копрев по време на срещата. 

        Подписаното споразумение е част от предприетите действия на Главна инспекция по труда през 2024 г. за повишаване информираността на младежите за техните трудови права, но и възможност да им се обърне внимание как да работят безопасно като бъдещи участници на пазара на труда.

          По този повод ГИТ пое ангажимент да изнесе лекция пред студентите на Минно-геоложкия университет като част от стартиралата кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“

        Двете страни, базирайки се на дългогодишната си история и доказан авторитет сред българските институции, ще работят за създаване на условия за поддържане на редовни контакти чрез обмен знания, опит и добри практики. Предвижда се провеждането на съвместни консултации, срещи и дискусии по въпроси от общ интерес, както и участие, сътрудничество и подкрепа при подготовката и изпълнението на евентуални бъдещи проекти и други общи инициативи.

ИА „Главна инспекция по труда“ е сред най-старите институции в България. Създадена през 1907 г. и осъществява цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всичките му икономически дейности, както и специализирания контрол по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с държавната служба, с трудовата миграция и трудовата мобилност, с насърчаването на заетостта, включително и тази на младите хора. 

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е единственият държавен университет в рамките на страната, осигуряващ образователно-квалификационна подготовка на специализирани кадри и научен потенциал за разработка на съвременни технологични решения и ноу-хау за добивно-преработвателния сектор, в тясно и ползотворно сътрудничество с представители на бранша.