Съобщение изх. №24011364/20.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "АВЕКС 80" ЕООД

Съобщение изх. №24011364/20.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "АВЕКС 80" ЕООД относно издаден Протокол №ПР24005064/24.01.2024 г.
Файлови документи
Attachment Size
ДИТПазарджик-24011364.pdf 783.64 KB