Съобщение изх. № 24014160/01.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "СЕЗАРИА" ООД

Съобщение изх. № 24014160/01.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "СЕЗАРИА" ООД относно обявяване на съществуващи трудови правоотношения