Форум на ИА ГИТ за превенция на трудовия травматизъм събра над 130 представители в област Стара Загора, ангажирани с безопасността на труда

 „Създаването на среда на нетърпимост към неспазването на здравословните и безопасни условия на труд е водещ фактор за намаляването на трудовия травматизъм“, каза инж. Екатерина Асенова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) при откриването на регионалния форум „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“. В него се включиха над 130 представители на работодателите, на национално представителните синдикални организации, национално представителните работодателски организации. В събитието в град Стара Загора участваха областният управител Ива Радева, представители на местната власт  и директорът на териториалната дирекция „Инспекция по труда“ Камен Маринов.

          Инж. Асенова обърна специално внимание на инструктажа като способ за превенция. Тя подчерта, че той не трябва да се приема просто като подпис на документ и апелира към работодателите да не го провеждат фиктивно. „Благодарение на инструктажа работещите научават какви са рисковете на работното място,  как да се предпазят от тях и как да реагират при възникването им“, категорична бе инж. Асенова.

         Инж. Александър Борисов – началник на отдел „Анализ на контролната дейност“ в ИА ГИТ, представи данните от контролната дейност на Агенцията, свързани с трудовите злополуки. В своята презентация той разгледа и причините, водещи най-често до инциденти на работното място, сред които са падане от височина; притискане, премазване, смачкване; удар от падащ предмет; поражение от електрически ток и затрупване от земна маса.

         По данни от оперативния регистър на ИА ГИТ на територията на област Стара Загора от началото на 2024 г. са настъпили 19 трудови злополуки, от които 18 бр. са пряко свързани с изпълнението на работните задължения. Вследствие на падане от височина са настъпили 3 бр. злополуки и още толкова са се случили в резултат на  притискане, премазване, смачкване. Една от злополуките е заради поражение от електрически ток. На територията на областта е отчетена една смъртна злополука, настъпила поради нетравматично увреждане (тук попадат пътнотранспортните произшествия, инфарктите и инсултите).

          За първите четири месеца на 2024 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Стара Загора е извършила 1281 бр. проверки в 1022 бр. предприятия с 38 763 бр. работници и служители в тях. Констатирани са 6258 бр. нарушения. От тях 3608 бр. засягат здравословните и безопасни условия на труд, а 2626 бр. са свързани с осъществяването на трудовите правоотношения. За посочения период в област Стара Загора са установени 35 работници, полагащи труд без сключен писмен трудов договор.

       Националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ се провежда по инициатива на ИА ГИТ със съдействието на Министерството на труда и социалната политика. Досега регионални форуми за трудовия травматизъм бяха организирани за областите Пазарджик, Враца, Бургас, Сливен, Ловеч, Плевен, Шумен, София, Велико Търново, Габрово, Благоевград и Кюстендил. Предстои организирането на регионални срещи и в други областни градове в страната.     

Презентациите от форума са налични на: https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12908