Правилата за безопасна работа бяха във фокуса на форум за превенция на трудовия травматизъм в Ямбол

„Когато осъзнаем, че правилата за безопасност на труда не са административна тежест, а спасяват човешкия живот, тогава ще достигнем до така желания нулев травматизъм“, каза инж. Екатерина Асенова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), по време на състоялия се в град Ямбол регионален форум под надслов „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“. Събитието се проведе в залата на Областната администрация в града, като в него взеха участие областният управител Биляна Кавалджиева, заместник-кметът на Община Ямбол Васил Александров, кметът на Община Елхово Петър Гендов, представители на социалните партньори и на работодателите от областта, както и директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Ямбол Стоян Иванов.

Инж. Асенова благодари на всички присъстващи на форума, като уточни, че всеки един от тях е важен, за да достигнат посланията от днешното събитие до работниците.  „Към днешна дата в страната инспекторите по труда са 350, а по данни на Националния статистически институт работните места са около 2.3 млн. Няма как да ограничим трудовия травматизъм, ако не се обединим всички заедно държава, социални партньори, работодатели и работещи за решаването на този проблем“, допълни тя.

Инж. Александър Борисов – началник на отдел „Анализ на контролната дейност“ в ИА ГИТ представи данни от контролната дейност, свързани с трудовите инциденти. „Сред основните предпоставки, водещи до възникването на трудовите злополуки са опасните условия на труд, рисковото поведение на работещите и слабостите в системата по осигуряване на здраве и безопасност при работа“, категоричен бе той. В допълнение бяха изведени и конкретни примери от разследвани злополуки от инспекторите по труда, някои от които са завършили с фатален край.

За първите четири месеца на 2024 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Ямбол (ДИТ Ямбол) е извършила 177 бр. проверки в 175 бр. предприятия със 17 481 наети в тях. Констатирани са 720 бр. нарушения. От тях 297 бр. засягат здравословните и безопасни условия на труд, а 422 бр. са свързани с осъществяването на трудовите правоотношения. За посочения период при проверките в област Ямбол са установени 11 работници, полагащи труд без сключен писмен трудов договор.

В периода януари-април 2024 г. инспекторите по труда от ДИТ Ямбол са участвали в разследването на 4 броя трудови злополуки. В областта няма регистрирана смъртна злополука.

           Националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ стартира през месец февруари 2024 г. по инициатива на Главна инспекция по труда и се организира с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. Досега регионални форуми за трудовия травматизъм бяха организирани за областите Пазарджик, Враца, Бургас, Сливен, Ловеч, Плевен, Шумен, София, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Кюстендил и Стара Загора. Предстои организирането на регионални срещи и в други областни градове в страната.     

 Презентациите от кампанията са налични на: https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12908