Главната инспекция по труда проведе форум за превенцията на трудовия травматизъм в град Кърджали

„Само 5% от разгледаните общо над 8000 сигнала от Главната инспекция по труда за 2023 г. засягат рисковите условия на труд. Това е сигнал, че работниците са склонни да правят компромиси с работната среда, но това може да коства живота и здравето им“, отбеляза изпълнителният директор на Агенцията инж. Екатерина Асенова по време на регионалния форум „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“, проведен в гр. Кърджали. На събитието присъстваха областният управител Никола Чанев, директорът на териториалната дирекция „Инспекция по труда“ Катя Филипова, представители на социалните партньори и на работодателите в област Кърджали.

          „Едно от основните послания на кампанията е, че правилата за безопасна работа не пречат, те спасяват човешкия живот. Затова апелирам към присъстващите днес тук да разпространят информацията от форума до своите работници и служители. Нека заедно повишим осведомеността им за това защо е важно да работят безопасно. Само по този начин можем да се справим със сериозното предизвикателство, наречено трудов травматизъм“, категорична бе инж. Асенова.

Тя обърна внимание и на информационните събития, които Главна инспекция по труда провежда в училищата и университетите през 2024 г. „Чрез лекциите младежите се запознават със своите трудови права и как да работят безопасно като бъдещи участници на пазара на труда, защото културата на превенция трябва да се възпитава от най-ранна възраст“, каза инж. Асенова.

          В своята презентация за трудовия травматизъм инж. Александър Борисов представи резултатите от контролната дейност на Агенцията, свързани с инцидентите на работното място. Той обърна внимание, че това не са само цифри към една статистика, а зад тях стоят променени човешки съдби. Инж. Борисов подчерта, че рисковете на работното място не трябва да се подценяват и апелира към присъстващите работодатели да провеждат адекватни обучения на своите работници и служители и да насърчават добри модели на работа.

          За първите четири месеца на 2024 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Кърджали (ДИТ Кърджали) е извършила 536 бр. проверки в 478 бр. предприятия с 6514 наети в тях. Констатирани са 3459 бр. нарушения. От тях 1864 бр. засягат здравословните и безопасни условия на труд, а 1572 бр. са свързани с осъществяването на трудовите правоотношения. За посочения период при проверките в област Кърджали са установени 44 работници, полагащи труд без сключен писмен трудов договор. За посочения период са установени 11 работници от чужд произход, полагащи труд без разрешен достъп до пазара на труда в Р България.

          През 2023 г. регистрираните трудови злополуки по данни на Националния осигурителен институт за област Кърджали са 30 бр. Инспекторите по труда са участвали в разследването на 24 трудови злополуки, една от които е с фатален изход.

От началото на годината ДИТ Кърджали е разследвала една трудова злополука.

Националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ стартира през месец февруари 2024 г. по инициатива на Инспекцията по труда и се организира с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. Досега регионални форуми за трудовия травматизъм бяха организирани за областите Пазарджик, Враца, Бургас, Сливен, Ловеч, Плевен, Шумен, София, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Кюстендил, Стара Загора и Ямбол. Предстои организирането на регионални срещи и в други областни градове в страната.     

Презентациите от кампанията са налични на: https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12908