На форум на ИА ГИТ над 140 души в област Хасково обсъдиха общи действия за превенция на трудовия травматизъм

„За да намалим трудовия травматизъм, трябва да изградим у всеки работещ нетърпимост към неспазването на правилата за безопасна работа“, каза инж. Екатерина Асенова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), в Хасково при откриването на регионалния форум „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“. Събитието се проведе в сградата на Областната администрация в града и събра над 140 представители на работодателите и на национално представителните синдикални и работодателски организации в региона. Във форума взеха участие областният управител Гинка Райчева, представители от единадесетте общини в област Хасково и директорът на териториалната дирекция „Инспекция по труда“ Кирчо Кирев.

          „Изграждането на култура на превенция е дълъг процес, изискващ общи действия и от работодателите, и от работниците, затова вярвам, че заедно можем да подобрим осведомеността за правилата за безопасност на труда и защо е важно да се спазват“, категорична бе инж. Асенова. В своята презентация тя обърна специално внимание и на недекларирания труд като предпоставка за опасно поведение от страна на работещите и водещ до инциденти на работното място. „Работата без трудов договор, неспазването на правилата за почивките и отпуските лишават работниците и служителите от трудови и социални права, създават притеснения и несигурност у тях, водят до преумора и липса на концентрация, което е предпоставка за здравословни проблеми и инциденти на работното място“, допълни инж. Асенова.

          Инж. Александър Борисов – началник на отдел „Анализ на контролната дейност“ в ИА ГИТ, представи данните от контролната дейност на Агенцията, свързани с трудовите злополуки. В своята презентация той разгледа основните причини за тях като неспазване на правилата за безопасна работа; непровеждане на инструктажи и обучения; недостатъчна квалификация и правоспособност; неизползването на лични предпазни средства; липсата на подходящо оборудване и други.

          Директорът на ДИТ Хасково Кирчо Кирев представи информация за трудовите злополуки за областта. По данни на Националния осигурителен институт за 2023 г. броят на регистрираните трудови злополуки е 45. Две от тях са със смъртен изход. От началото на годината инспекторите по труда са участвали в разследването на 7 броя  трудови злополуки на територията на област Хасково.

За първите четири месеца на 2024 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Хасково (ДИТ Хасково) е извършила 408 бр. проверки в 406 бр. предприятия с 5751 бр. работници и служители в тях. Констатирани са 2069 бр. нарушения. От тях 945 бр. засягат здравословните и безопасни условия на труд, а 1111 бр. са свързани с осъществяването на трудовите правоотношения. За посочения период в област Хасково са установени 39 работници, полагащи труд без сключен писмен трудов договор.

          Националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ се провежда по инициатива на ИА ГИТ със съдействието на Министерството на труда и социалната политика. Досега регионални форуми за трудовия травматизъм бяха организирани за областите Пазарджик, Враца, Бургас, Сливен, Ловеч, Плевен, Шумен, София, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Кюстендил, Ямбол и Кърджали. Предстои организирането на регионални срещи и в други областни градове в страната.

Презентациите от форума са налични на: https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12908