Телефони за граждани

Национален телефон 0700 17 670

На „Националния телефон” 0700 17 670 (телефонът е настроен на 5-минутни разговори), може да се обаждате, за да получите консултация по въпроси, свързани с:

  • административното обслужване и административните услуги на Агенцията ;
  • законността на трудовите правоотношения;
  • осигуряване и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
  • контрола по предоставянето на посреднически услуги за намиране и наемане на работа.

На „Националния телефон“ се приемат сигнали за нарушения свързани с административното обслужване и предоставянето на административни услуги.

При осъществяване на разговор от фиксиран телефонен пост потребителят заплаща цената на един градски разговор.

При осъществяване на разговор от мобилен телефон потребителят заплаща стойността на разговора съгласно индивидуалния му потребителски план с неговия мобилен оператор.


Телефон за трудови злополуки 0800 14 008

На телефон 0800 14 008 (телефонът е настроен на 3-минутни разговори) се приемат съобщения за допуснати трудови злополуки, включително и такива, за които има съмнение, че са укрити и не са съобщени в Дирекции "Инспекция по труда".


Телефон за работещите в чужбина

За граждани, намиращи се в България – тел: 02 8101 747

За граждани, намиращи се в чужбина – тел: +359 2 8101 747

На този телефон гражданите на Р България могат да получат консултация във връзка с:

    • трудовото законодателство, което се прилага в Република България, свързано с въпроси, касаещи командироването или изпращането на български работници и служители в чужбина от български работодател;
    • условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Български граждани, работещи в чужбина за чужд работодател, могат да се свързват с посочения телефон за насочване към компетентните органи на съответната държава, в която полагат труд и за съдействие за предоставяне на полезни контакти.

Гражданите на Р България, които са командировани от български работодател, могат да подават своите оплаквания относно нарушаване на трудовите им права като европейски граждани в друга страна - членка на Европейския съюз.

 

Горепосочените телефони се обслужват от служители на ИА ГИТ всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.

 


Консултации на място в Центъра за административно обслужване на Министерство на труда и социалната политика
гр. София, ул. "Триадица" № 2:

По трудовоправни въпроси - понеделник и петък от 14 до 16 часа.

По въпроси, свързани със служебните правоотношения - последният понеделник или петък от месеца от 14 до 16 часа

По безопасност и здраве при работа - сряда от 14 до 16 часа.

 


ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НА МЯСТО НА ДИРЕКЦИИ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“
Дирекции "Инспекция по труда" часове за консултации на място
● Дирекция "Инспекция по труда" Благоевград
   2700, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 9
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 12:00 ч.
14:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Бургас
   8000, гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24, ет. 4
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Варна
   9000, гр. Варна, ул. "Христо Самсаров" № 2А
Петък 09:00 ч. - 12:00 ч.
Директор - Четвъртък
10:00 ч. - 12:00 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Велико Търново
   5000, гр. В. Търново, ул. "Христо Ботев" № 2А
Понеделник - Петък
15:00 ч. - 17:00 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Видин
   3700, гр. Видин, ул. "Дунавска" № 6
Понеделник 11:00 ч. – 14:00 ч.
Петък 11:00 ч. – 14:00 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Враца
   3000, гр. Враца, ул. "Стоян Заимов" № 2
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Габрово
   5300, гр. Габрово, ул. "Брянска" № 30
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 12:30 ч.
13:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Добрич
   9300, гр. Добрич, ул. "Независимост" № 7, ет. 5
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Кърджали
   6600, гр. Кърджали, ул. "Деспот Слав" № 1, ет. 4
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Кюстендил
   2500, гр. Кюстендил, бул. "Македония" № 2, ет. 4
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Ловеч
   5500, гр. Ловеч, бул. "България" № 10
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 12:00 ч.
13:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Монтана
   3400, гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 5, ет. 3
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.
Директор - Четвъртък
14:00 ч. - 17:00 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Пазарджик
   4400, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:00 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Перник
   2300, гр. Перник, пл. "Кракра" № 1, Синдикален дом, ет. 6
Понеделник - Петък
10:00 ч. - 12:00 ч.
14:00 ч. - 16:00 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Плевен
   5800, гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Пловдив
   4000, гр. Пловдив, пл. "Централен" №1, ет. 5
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Разград
   7200, гр. Разград, бул. "България" № 15
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Русе
   7000, гр. Русе, ул. "Александровска" № 53
Понеделник - Петък
15:30 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Силистра
   7500, гр. Силистра, ул. "Добруджа" № 1
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч
● Дирекция "Инспекция по труда" Сливен
   8800, гр. Сливен, ул. "Цар Самуил" № 1, ет. 3
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Смолян
   4700, гр. Смолян, бул. "България" № 58
Понеделник 15:00 ч. - 17:30 ч.
Сряда 09:00 ч. - 11:30 ч.
Петък 13:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" София
   1040, гр. София, район "Изгрев", ж.к. "Изток",
 ул. "Лъчезар Станчев" № 20
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София
   1000, гр. София, бул. "Витоша" № 6
Понеделник 15:00 ч. - 17:00 ч.
Петък 15:00 ч. - 17:00 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Стара Загора
   6000, гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" № 8, ет. 3
Понеделник - Петък
10:00 ч. - 12:00 ч.
14:00 ч. - 16:00 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Търговище
   7700, гр. Търговище, ул. "Стефан Караджа" № 1
Понеделник - Петък 
11:00 ч. - 12:00 ч.
Директор - Понеделник
14:00 ч. - 15:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Хасково
   6300, гр. Хасково, ул. "Патриарх Евтимий" № 2
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 16:00 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Шумен
   9700, гр. Шумен, бул. "Славянски" № 30
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.
● Дирекция "Инспекция по труда" Ямбол
   8600, гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 2, п.к. 306
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 17:30 ч.

Харта на клиента