Минимални ставки в страните от ЕС и ЕИП / Minimum wages in EU and the countries party to the EEA Agreement

Актуална информация за условията на труд, в т.ч. Минимални ставки на заплащане за настоящата 2019 г., може да получите на https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_bg.htm, където са публикувани за всяка държава-членка на ЕС.