Решения за несъстоятелност по искове на ИА ГИТ

Две дружества са обявени в несъстоятелност по дела, образувани по искови молби на ИА ГИТ заради забавени повече от два месеца възнаграждения на поне 1/3 от работниците и служителите.

В несъстоятелност е обявена „БЪЛГАРСКА ЛОЗАРСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, ЕИК 105558736, с решение № 1603 от 27.07.2018 г. на Софийски градски съд. Решението е вписано в Търговския регистър на същата дата.

„Зенит 21“ ЕООД, ЕИК 201713784, е обявено в несъстоятелност с Решение № 340 от 20.08.2018 г. на Окръжен съд Велико Търново, вписано в търговския регистър на 27.08.2018 г.

ИА ГИТ вече информира и за съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност на „Мармарис“ ООД, ЕИК 108560653. То е от 17.08.2018 г. на Окръжен съд Кърджали и е вписано в Търговския регистър на 27.08.2018 г.