„Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Централна администрация на ИА ГИТ и дирекции „Инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
69
Вид
договаряне без предварително обявление
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Поръчката включва доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на централна администрация и дирекции „Инспекция по труда“ съгласно специфкация към решението - (до 72000 литра автомобилен бензин А-95Н за периода 01.02.2019 г. - 31.01.2020 г. и до 72000 литра автомобилен бензин А-95Н за периода 01.02.2020 г. до 31.01.2021 г.). Сделката ще се извърши на „Софийска стокова борса“ АД, чрез оторизиран брокер.