НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време