2019 - Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.2

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/02.01.2019      
2/02.01.2019      
3/02.01.2019      
4/02.01.2019      
5/02.01.2019      
6/02.01.2019 Радослава Асенова Сиракова Главен експерт pdf.gifKopie_na_9_Deklaraci interesi_1.pdf (654.01 KB)
7/02.01.2019      
8/03.01.2019      
9/07.01.2019      
10/09.01.2019      
11/14.01.2019 Галин Върбанов Василев Главен инспектор pdf.gif2_9_Deklaraci___interesi.pdf (650.68 KB)
12/15.01.2019      
13/01.02.2019 Кина Йорданова Стефанова Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.15 KB)
14/01.02.2019      
15/06.02.2019 Ивайло Росенов Иванов Старши юрисконсулт pdf.gif9_Deklaraci___interesi.pdf (652.48 KB)
16/08.02.2019      
17/08.02.2019      
18/08.02.2019      
19/19.02.2019      
20/19.02.2019      
21/19.02.2019      
22/20.02.2019      
23/20.02.2019      
24/20.02.2019      
25/20.02.2019      
26/20.02.2019      
27/20.02.2019      
28/22.02.2019      
29/22.02.2019      
30/25.02.2019      
31/25.02.2019      
31А/26.02.2019 Софка Бужова Иванова Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.46 KB)
32/26.02.2019 Димитър Николаев Маджаров Юрисконсулт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.93 KB)
33/26.02.2019      
34/26.02.2019 Павлина Златкова Николова Старши инспектор pdf.gifDeklaraci___interesi.pdf (790.6 KB)
35/06.03.2019      
37/07.03.2019 Елина Бойчева Борисова Старши инспектор pdf.gif5af15838de957.pdf (782.58 KB)
38/11.03.2019      
39/12.03.2019      
40/14.03.2019 Пламена Петрова Иванова Старши инспектор pdf.gifPlamena_Ivanova.pdf (789.54 KB)
41/18.03.2019      
42/18.03.2019 Елка Ангелова Георгиева Инспектор pdf.gif1_9_Deklaraci___interesi.pdf (791.51 KB)
43/18.03.2019 Валентин Ангелов Вангелов Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.73 KB)
44/20.03.2019      
45/20.03.2019      
46/22.03.2019 Ана Наскова Благоева Инспектор pdf.gif3_9_Deklaraci___interesi.pdf (788.9 KB)
47/22.03.2019 Петър Цветанов Петров Главен инспектор pdf.gif2_9_Deklaraci___interesi.pdf (872.97 KB)
48/27.03.2019 Богомил Любомиров Николов Старши юриконсулт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.16 KB)
49/01.04.2019      
50/02.04.2019 Цветелия Лъчезарова Петрова Главен експерт pdf.gif9_Deklaraci___interesi_cveteli___petrova.pdf (789.86 KB)
51/08.04.2019      
473/14.05.2019      
474/14.05.2019      
475/14.05.2019 Десислава Петрова Смърданска Инспектор pdf.gif9_Deklaraci___interesi_D._Sm__.pdf (789.37 KB)
496/14.05.2019 Марина Иванова Стоянова Инспектор pdf.gif_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.52 KB)
564/17.05.2019      
565/17.05.2019 Никола Лъчезаров Ватахски Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.91 KB)
566/20.05.2019      
569/22.05.2019      
570/06.06.2019 Димитър Томов Тюфекчиев Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (749.01 KB)
571/11.06.2019      
574/17.06.2019      
575/17.06.2019      
576/17.06.2019      
577/17.06.2019      
578/01.07.2019      
579/02.07.2019 Мартина Любенова Стойчева Старши инспектор pdf.gifinteresi_.pdf (787.86 KB)
581/02.07.2019 Евгени Недков Дилов Главен инспектор pdf.gifEvgeni_Dilov_interesi.pdf (1.23 MB)
582/29.07.2019      
583/05.08.2019      
584/13.08.2019      
585/13.08.2019      
586/20.08.2019      
587/26.08.2019      
588/02.09.2019      
589/11.09.2019      
590/01.10.2019      
591/14.10.2019      
592/24.10.2019 Милена Емилова Ангелова Старши инспектор  
593/28.10.2019      
594/11.11.2019      
595/12.11.2019      
596/18.11.2019 Благовеста Валентинова Ангелова Старши експерт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (792.58 KB)
597/21.11.2019      (789.77 KB)
598/26.11.2019 Гергана Бориславова Стефанова Инспектор pdf.gif_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (791.11 KB)
599/26.11.2019      
600/04.12.2019      
601/10.12.2019      
602/10.12.2019