Мобилност в сектор „Транспорт“

Description

С няколко регламента на Европейския парламент и Съвета от 15 юли 2020 г., един от 9 декември 2021 г. и една директива, също от 15 юли 2020 г. са въведени промени в правилата относно мобилността при извършване на товарни превози в страните – членки на Европейския съюз. В официалната си интернет страница ИА ГИТ публикува полезна информация за работодатели и работещи, относима към прилагане на изискванията пакета „Мобилност“ на Европейския съюз.