Българка си получи заплатата след съвместни действия на Инспекцията по труда и немски партньори

Историята е част от видео за ефекта от трансграничния проект „Еврокомандироване“

Българка, заминала на гурбет в Германия, получи неизплатени възнаграждения благодарение на съвместните действия на Българската инспекция по труда и Берлинския консултативен център “Миграция и достоен труд” (BEMA). Историята е част от видео, чиято цел е да популяризира ползите от осъщественото сътрудничество между двете организации в рамките на трансграничния проект „Еврокомандироване“ (EURODETACHEMENT). Клипът е разработен от BEMA, ведно с брошурата „НА ГУРБЕТ: Моите права като командирован работник в Германия”.

Видео историята може да чуете на линк: https://youtu.be/DTdzeZBhqH4 Брошурата съдържа и контакти на различни институции, към които потърпевши работници и служители могат да се обърнат за помощ. Тя вече е публикувана на сайта на ИА ГИТ, в секцията „За работодатели и работещи“, рубриката „Работа на български граждани в чужбина“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/414

Тя може да бъде открита и на сайта на Берлинския консултативен център „Миграция за достоен живот“ на адрес: https://bema.berlin/site/assets/files/1341/na_gurbet_bulgarische_handreichung.pdf

Акцентите на брошурата са публикувани на адрес https://www.gli.government.bg/bg/node/11545

И след приключване на проекта ИА ГИТ и ВЕМА ще продължат да работят заедно в защита на трудовите права на българските граждани в Германия.

Инспекцията по труда периодично публикува съвети за търсещите и предлагащите работа зад граница, за да се повиши тяхната информираност за правата и задълженията им. https://www.gli.government.bg/bg/node/11419

В сайта на Агенцията, в секцията „Дейност“, рубрика „Информационни кампании“ е създадена и подрубрика „Информационна кампания „Права през всички сезони“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/519 ИА ГИТ е партньор на кампанията, която се организира от Европейския орган по труда.

Полезни материали за българите, работещи в чужбина, се публикува и в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Работа на български граждани в чужбина“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/414

 

#Rights4AllSeasons