Кратка информация за рискове, водещи до мускулно-скелетни смущения в резултат на работата и мерки за минимизирането им

Информацията е подготвена от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и е представена на разбираем език чрез инфографики.