Кампания

Консултации за мобилните работници организира Инспекцията по труда в Монтана и Враца

Националният осигурителен институт и Агенцията по заетостта също се включват в информационните дни

Информационни дни относно трудовите и осигурителните права на българските граждани при заетост в страните - членки на Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, организира Инспекцията по труда в Монтана на 22.06.2021 г.