Консултации за мобилните работници организира Инспекцията по труда в Монтана и Враца

Националният осигурителен институт и Агенцията по заетостта също се включват в информационните дни

Информационни дни относно трудовите и осигурителните права на българските граждани при заетост в страните - членки на Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, организира Инспекцията по труда в Монтана на 22.06.2021 г. и във Враца на 23.06.2021 г. Консултациите ще се проведат от 10 до 15 ч. в приемните на дирекциите „Инспекция по труда“ в Монтана – на адрес: пл. Жеравица № 5, и във Враца на адрес: ул. „Стоян Заимов” No 2.

Експерти на Националния осигурителен институт (НОИ) и Агенцията по заетостта (АЗ) също ще се включат в информационните дни, от които могат да се възползват търсещи работа и работници, както и юридически лица, които предлагат заетост зад граница – командироващи работодатели; предприятия, осигуряващи временна работа; фирми посредници. Инспекторите по труда ще консултират по въпроси, свързани с трудовото право. От НОИ ще информират по казуси, свързани с осигурителното законодателство, включително и за преноса на осигурителни права. От АЗ ще представят полезна информация за посредничеството за работа.

Дните се организират по проект DFPO-1.002-0002-C01 „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, по който ИА ГИТ си партнира с Инспекцията по труда на Кралство Норвегия. Той  се финансира от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

#Rights4AllSeasons